Wartosci figur

 

Wszystkie bierki mają okreslone wartosci:
Pion - 1
Skoczek - 3
Goniec - 3
Wieża - 5
Hetman - 9
Król - najważniejsza figura, której nie można wymieniać.

Są to tylko umowne wartości. Prawidłowa wartość figury zależy od pozycji na szachownicy. 

powrót