Notacja szachowa


 

Notacja szachowa to umowny zapis ruchów figur na szachownicy.
Każde pole szachownicy ma przypisaną nazwę złożoną z litery określającej kolumnę (od a do h) i cyfry oznaczającej rząd (od 1 do 8).

 pl.jpg

Jest wiele rodzajów notacji: pełna, skrócona, opisowa itd.
Ja zajmę się pierwszymi dwoma: pełna i skróconą.
Ruchy w partii numeruje się kolejno zaczynając od 1 wzwyż.

Notacja pełna
Aby zapisać ruch przy użyciu notacji pełnej należy najpierw napisać symbol figury, następnie pole, z którego wyrusza figura, a na końcu pole, na którym znajdzie się figura po wykonaniu posunięcia.
WZÓR: Fpw-pc
gdzie: F to symbol figury, pw to pole z ktorego wyrusza figura, a pc to pole na którym znajdzie się figura.
Symbole figur w języku polskim zaczerpnięte zostały z pierwszych liter nazw tychże figur.
K - Krol
H - Hetman
G - Goniec
S - Skoczek
W - Wieza

dla pionka nie okresla się symbolu, jedynie pola (np. e2-e3)
Jeśli zapisujemy bicie jednej figury przez drugą zamiast myślnika możemy użyc znaku ':' lub 'x'. Nie ma obowiązku zaznaczania bicia.

Przykłady: He2-b5 , Kd8-e7, Gc8-e6 , Sg1-f3 , We8-d8 , d5-d4

Notacja skrocóna
W notacji skróconej w porównaniu do notacji pełnej nie określa się pola, z kóorego wyrusza figura.
np. zamiast He2-d3 piszemy Hd3
Ale co jeśli dwie figury mogą udać się na to samo pole (np. skoczki Sb8 oraz Sf6 mogą udać się na to samo pole d7)?
Wtedy musimy po symbolu figury okreslić jakąś jej cechę (rząd lub kolumnę), której nie ma druga figura. I tak jeśli mamy dwa skoczki: jeden na 'b8', drugi na 'f6' i obydwa mogą udać się na 'd7', to wtedy musimy napisać 'Sbd7', jeśli to skoczek z 'b8' idzie na 'd7' lub 'Sfd7', jeśli skoczek z 'f6' idzie na 'd7'.
Jeśli zapisujemy bicie jednej figury przez drugą po symbolu figury zapisujemy znak ':' lub 'x'. Nie ma obowiązku zaznaczania bicia.
Jeśli zapisujemy bicie pionem (a symbolu piona nie ma) zamiat symbolu uzywamy litery (malej) oznaczającej kolumnę, na której znajduje się pion (np. fe3). Po symbolu kolumny możemy wstawić także znak bicia, czyli ':' lub 'x'.
Po zapisie ruchu możemy dodać znaki dodatkowe oznaczające ocenę ruchu, ocenę pozycji, zdarzenia oraz inne.
Spis najważniejszych znaków dodatkowych:
+ - szach
++ - podwojny szach
X - mat
! - dobry ruch
!! - bardzo dobry ruch
? - slaby ruch
?? - bardzo slaby (przegrywajacy) ruch
!? - 'ciekawy' ruch
?! - watpliwy ruch
+- - decydujaca przewaga bialych
-+ - decydujaca przewaga czarnych
+/= - mala przewaga bialych
=/+ - mala przewaga czarnych
+/- - duza przewaga bialych
-/+ - duza przewaga czarnych
 (przekrzywione 8)- niejasna pozycja

Trenowanie notacji podczas partii towarzyskich jest wskazane zwłaszcza u początkujących, gdyż potem zapisywanie ruchów przychodzić nam będzie z łatwoscią.
Notacja jest wymagana na turniejach szachów klasycznych. Warto zapisywać wszystkie dłuższe partie zarówno te grane na turniejach, jak i te treningowe. Można je potem przeanalizować i zobaczyć jakie się popełniLo błędy, co może nam potem pomóc w ulepszaniu swojej gry.

powrót