Ciekawa statystyka...


|17-03-2001| Jeżeli dałoby się zmniejszyć Ziemię do rozmiarów wioski, która zamieszkuje dokładnie stu mieszkańców, zachowujac proporcje wszystkich ras, mieszkałoby tam mniej więcej:
 • 57 Azjatów
 • 21 Europejczyków
 • 14 osób z zachodniej półkuli (południowej i północnej)
 • 8 Afrykańczyków
 • 52 kobiety
 • 48 mężczyzn

 • 70 nie-białych
 • 30 białych

 • 70 nie-chrześcijan
 • 30 chrześcijan

 • 89 heteroseksualistów
 • 11 homoseksualistów

 • 6 osób posiadałoby 59% bogactwa całego świata i wszystkie 6 byłoby ze Stanów Zjednoczonych
 • 80 osób żyłoby poniżej standardu

 • 70 osób nie umiałoby czytać

 • 50 osób cierpiałoby z powodu niedożywienia
 • 1 osoba byłaby bliska śmierci

 • 1 osoba byłaby bliska narodzin

 • 1 (tak, tylko jedna) miałaby wyższe wykształcenie

 • 1 osoba posiadałaby komputer

 • Kiedy spojrzy się na świat z takiej perspektywy, potrzeba akceptacji, zrozumienia i edukacji staje się bardzo wyraźna.
 • Godne uwagi jest również, co następuje...
 • Jeżeli dzisiaj rano wstałeś z łóżka raczej zdrowy niż chory... Masz większe szczęście niż milion ludzi, którzy nie przeżyją tego tygodnia.
 • Jeżeli nigdy nie doświadczyłeś niebezpieczeństw wojny, samotności, więzienia, tortur ani głodu, jesteś w lepszym położeniu, niż 500 milionów ludzi na świecie.
 • Jeżeli możesz chodzić do kościoła bez strachu, nie obawiajaac się aresztowania, tortur lub śmierci, jesteś szczęśliwszy niż miliard ludzi na tym świecie.
 • Jeżeli masz dach nad głowa, ubranie na grzbiecie, jedzenie w lodówce i masz gdzie spać, jesteś bogatszy niż 75% ludzi. Jeżeli masz pieniądze w banku i trochę drobnych w portfelu, jesteś wśród 8% światowych bogaczy.
 • Jeżeli twoi rodzice żyja i ciagle sa małżeństwem... jesteś wyjatkowa rzadkościa.
 • Jeżeli możesz przeczytać ta wiadomość, otrzymałeś podwójne błogosławieństwo: ktoś o tobie myśli, a co więcej, jesteś szczęśliwszy niż dwa miliardy ludzi, które w ogóle nie umieją czytać.