ciekawostki

Piramida Cheopsa


Do dziś nie wiemy w jaki sposób zostały zbudowane piramidy egipskie. Zbudowanie kamiennego monstrum w ciągu 20 lat wymagało fenomenalnej technologii i astronomicznej wiedzy, jakiej nadal nie posiadamy. Skoro starożytni Egipcjanie nie mogli tego dokonać to kto?

Nie wiemy skąd pochodzi słowo "piramida'. Dotarliśmy na księżyc, lecz piramidy nadal zostają zagadką owianą tajemnicą.

Piramida HUFU: wysoka na 42 piętra, zajmująca obszar dziesięciu boisk piłkarskich. Bryła 2,5 miliona starannie obrobionych bloków kamiennych ważących od 2,5 do 10 ton każdy. Kamienia wystarczyłoby na zbudowanie ponad 35 gmachów (drapaczy chmur).

Architekt Gregory Pyros mówi: "Wątpliwe, aby starożytni Egipcjanie posiadali dzisiejszą wiedzę o geologii, a bez takiej wiedzy nie wydaje się by mogli wznieść takie budowle tak, aby nie zawaliły się z braku właściwych fundamentów. W zasadzie powinna zwolna osadzać się w ziemi. Inżynieria budownictwa szacuje osadzanie się 13,5 cm na 100 lat możliwe dla przyjęcia dla biurowców. Kapitol Stanów Zjednoczonych osiadł się w ciągu 200 lat o 12 cm. W ciągu pięciu tysięcy lat piramida ważąca 7 miliardów ton osiadła się niespełna o centymetr.

Dr Ron Charles mówi: "Gdyby konstruktorzy dzisiejszych gmachów osiągnęli dla ściany o wysokości 70 metrów odchylenie od pionu mniejsze niż 13 centymetrów byłoby to wspaniałe osiągnięcie, ale Wielka Piramida (149 m) ma zaledwie ćwierćcalowe odchylenie. Powtórzenie takiego efektu jest dla współczesnego budownictwa zupełnie niemożliwe.

Astronomowie i matematycy także dostrzegli niezwykłość tych obiektów. Przy budowie Wielkiej Piramidy architekci wykorzystali kilka zaawansowanych koncepcji matematycznych (Twierdzenie Pitagorasa, Logarytmy, Liczba Pi) nieznanych nawet o tysiące lat później. Jak doszli do tych wyników przekracza wszelkie wyobrażenia. Inne interesujące ustalenia matematyczne: linie przedłużonych przekątnych, poprowadzonych przez kwadrat podstawy obejmowały dokładnie deltę Nilu; południk przebiegający przez czubek piramidy dzieli deltę Nilu na dwie jednakowe części, czego nie można uznać za przypadek; podzielenie obwodu podstawy przez podwójną wysokość piramidy daje w wyniku liczbę Pi; równoleżnik 30st. Szerokości geograficznej, przebiegający dokładnie przez środek Wielkiej Piramidy, oddziela znaczną część powierzchni lądowych na ziemi od mórz; jednostka miary na jakiej konstruktorzy piramidy oparli swój projekt stanowi jedną dziesięciomilionową część od ziemi do słońca. Z kolei 362,242 tych jednostek równa się obwodowi podstawy piramidy, ponadto liczba ta jest równa liczbie dni tropikalnego roku słonecznego. Piramida Cheopsa może służyć nawet wyliczeniu odległości ziemi od słońca. Wystarczy w tym celu pomnożyć pierwotną wysokość piramidy (149 m) przez miliard.

Anthony Hilder mówi: "Położenie geograficzne Wielkiej Piramidy w Gizie jest zapewne jej najbardziej zadziwiającą cechą. Jej ściany biegną prawie dokładnie z północy na południe i ze wschodu na zachód. Odchylenie od rzeczywistej północy wynosi trzy minuty kątowe. W jaki sposób starożytna cywilizacja zdołała tak dokładnie wyznaczyć północ?

Bonnie Gaunt mówi: "Wielka Piramida jest świadectwem fenomenalnej wiedzy astrologicznej. Budowniczy potrafili wyliczyć dzień, rok i zjawisko równonocy. Wiedzieli, że ziemia jest kulista. Potrafili policzyć dokładnie długość i szerokość geograficzną". Są jednak liczni badacze, którzy sądzą, że piramidy wykraczają poza ludzką miarę i mają charakter nadnaturalny.

U schyłku wieku XIX powstała piramidologia, nauka oparta na założeniu, że Wielka Piramida stanowi kondensator energii kosmicznej działającej na zasadzie podobnej do kondensatorów elektrycznych znanych dzisiejszej elektronice. Ta koncepcja przyciągnęła zainteresowanie wielu uczonych i badaczy piramid.

Greg Hielsew mówi: "Z czubka piramidy emanuje energetyczny wir rozszerzający się ze wzrostem wysokości". Simens, brytyjski wynalazca kiedy pił w piramidzie z zabranej ze sobą butelki, doznał lekkiego wstrząsu elektrycznego przykładając butelkę do ust. Wilgotną gazetą owinął butelkę uzyskując prymitywny kondensator, który łatwo rozpoznać jako "butelkę lejdejską". Chociaż nie wiemy jak i dlaczego, Wielka Piramida wydaje się być akumulatorem energii.

W szkole uczymy się, że Wielka Piramida to grobowiec faraona HUFU. Teoria ta opiera się na odkryciu katusza z jego imieniem. Tę teorię podważyły niedawne odkrycia.

Dr Ron Charles mówi: "Nie ma dowodu, że piramidy przeznaczone były na grobowce faraonów." Jednak dr Barbara Mertz twierdzi, że są to pomniki nagrobne wzniesione około XXVI w. p.n.e. Dr David Davis podważa tę teorię mówiąc: "To tak jakby stwierdzić, że katedra Notre Dame to grobowiec tylko dlatego, że obok jest cmentarz". Im więcej dowiadujemy się o piramidach w Gizie tym mniej ufamy tradycyjnym teoriom wyjaśniającym tajemnicę tych obiektów. Jeśli tradycyjne teorie nie tłumaczą przeznaczenia piramid to co proponują teorie nowsze?

Richar Proctor, astronom odkrył w starożytnych zapiskach w roku 1813, że piramida służyła jako instrument astronomiczny. Piramidy to obiekty o strukturze krystalicznej i tym samym wysoce wrażliwe na fale energetyczne częstotliwości radiowej, a nawet kosmiczne mikrofale. Wielka Piramida w Gizie o pięciu granitowych płytach nad komorą królewską w której jest to co starożytni Egipcjanie nazywali "kamieniem duchów" i mogła być urządzeniem nadawczo-odbiorczym nakierowanym ku odległym częściom kosmosu.

Zecharia Stichin mówi: "W oparciu o symeryjski tekst, że piramidy w Gizie wybudowały istoty pozaziemskie jako punkty nawigacyjne drogi lądowania kończącej się portem kosmicznym na pustyni Synaj". Jest wiele teorii określających znaczenie piramid, ale umyka im to jak je w końcu zbudowano.

Dr Rita uważa, iż "sto tysięcy robotników wymienianych co trzy miesiące w ciągu 20 lat wybudowało Wielką Piramidę".

Dr Ron Charles: "Wybudowanie Wielkiej Piramidy w ciągu dwudziestu lat, jak utrzymują niektórzy archeolodzy wymagałoby układania tych wielkich głazów co 3,5 minuty przez 24 godziny na dobę. To wymagałoby techniki jakiej obecnie nie znamy."

Margone Morris: "Trudno usprawiedliwić pogląd, że piramidy zbudowano za pomocą prymitywnych narzędzi kamiennych i miedzianych. Ludzie nie znali koła jako środka transportu, kołowrotu, przyrządów pomiarowych, wielokrążków, dźwigów i żurawi. Setki kilkutonowych bloków włożonych na wielką, wysoką piramidę. Jedyne narzędzia jakie znano to dzwignia, rolki i równia pochyła. Układanie to tylko jeden z problemów. Dostarczenie głazów z kamieniołomów na miejsce budowy to równie imponujące dzieło.

David Teuling: "Egipcjanie czasów IV dynastii nie byli ani militarną potęgą, ani narodem agresywnym, ale nawet gdyby tacy byli nie znaleźliby w promieniu 5 tys.mil dostatecznej siły roboczej. W nauce przyjmuje się dwie metody budowy piramidy: za pomocą rampy i rolek. O tych "zasadach" uczymy się w szkole jednak są to teorie nie potwierdzone.

Gregory Pyros mówi: "Trudno uwierzyć, że wybudowano rampę o długości jednej mili o nachyleniu odpowiednim do budowy samej piramidy. Nie ma również odpadków. Sześć miliardów funtów odpadków do usunięcia, co z nimi zrobiono?

David Teuling: "W Egipcie są tylko palmy daktylowe służące za pożywienie. Import kłód wymagałby więcej statków niż Egipt miał kiedykolwiek w swoich dziejach, aby przewieżdż wymagane 25 milionów kłód. Z kolei nie jest możliwe przetaczanie kłód po drogach. Wielka masa bloków skruszyłaby pnie już po krótkim dystansie. Musiały istnieć całkiem inne sposoby przesuwania tych głazów, oraz urządzenia które przemieszczały tak wielkie ciężary. Nic o takich aparatach w starożytnym Egipcie nie wiemy.

August Tornaust: "Wielka piramida była wielkim przedsięwzięciem w dziejach ludzkości, a nie ma żadnego planu, spisu w hieroglifach o jej budowie. Egipcjanie prowadzili obrazkowy zapis trzech tysięcy lat ich historii. Nie ma jednak tam nic o budowie piramid lub o Gizie. Dlaczego?

Jeżeli Egipcjanie nie zbudowali piramid to kto tego dokonał? Są eksperci którzy mówią, że ostatnie odkrycia na Marsie mogłyby zapewne dać nam odpowiedź. Dr Tobias jako pierwszy odkrył z pomników na Marsie w roku1976 długą na milę głowę o ludzkich rysach na północno marsjańskiej pustyni. W 1976 roku Marc Karol Otto stwierdził, iż jest to rzeźba o wysokości 14500 stóp. Prócz twarzy są tam również obiekty o strukturze piramid, noszą one nazwę piramida D i M. Obiekty te mają cechy zaplanowanej geometrii. Powtarzają się tak samo jak te z Gizy. Nawet szerokość geograficzna piramid w Gizie odpowiada szerokości geograficznej obiektom z Marsa.

Wiemy, iż piramidy leżą w pobliżu Kairu, a Kair w języku arabów seoceltyckich oznacza Mars...